Het Bestuur

De kindervakantiespelen wordt georganiseerd door een groep van vier enthousiaste vrijwilligers.
In februari starten we al met de voorbereidingen van de week en vergaderen we samen om er ieder jaar weer een geweldige week voor de kinderen te organiseren.

De huidige bestuursleden zijn:
Eva Heijsteeg
Kirstie Hersbach
Alex Kok
Jeroen Persoon